Eén site voor allen, allen op  één...


TIP Noordwolde had de wens een website te lanceren waarbinnen de lokale ondernemers hun eigen pagina konden vullen en bijwerken, en waarbij de lokale ondernemers de centrale agenda konden vullen en ook centraal berichten konden plaatsen.

In juni is TIP Noordwolde online gegaan en hij wordt nu mondjesmaat gevuld.
De ondernemers die zich aansluiten krijgen eeen eigen inlogcode en een handleiding waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat zij moeten doen.

www.tipnoordwolde.nl

Deze website wordt niet door mij gehost…