Privacy verklaring & gebruik van Cookies


Welke gegevens bewaar ik van jou via mijn website en welke cookies gebruik ik?

teKiek! webdesign, gevestigd aan Wiidswal 20 8465 PV Oudehaske, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wiidswal 20
8465 PV Oudehaske
+31 6 (0) 28599298

Hieke Teijema is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van teKiek! webdesign Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die ik op mijn website verwerk

teKiek! webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat je deze zelf aan mij hebt verstrekt via contactformulier of via het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Je voor- en achternaam
 • Je telefoonnummer (optioneel)
 • Je emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Mijn website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd).
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik toch zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met  [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

teKiek! webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien je vragen hebt of meer informatie wenst
 • Om je via mijn nieuwsbrief op de hoogte te kunnen houden van nieuws, wijzigingen binnen het bedrijf of bijvoorbeeld vakantieperioden.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

teKiek! webdesign neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
teKiek! webdesign gebruikt dergelijke programma’s of systemen niet.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

teKiek! webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 • Naam, telefoonnummer en mailadres verstrekt via het contactformulier op de website (de ingezonden contactformulieren) bewaar ik een jaar.
 • Emailcorrespondentie bewaar ik tot een jaar nadat de mailcorrespondentie geëindigd is.
 • Google analytics  gegevens worden  26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
 • Emailadres en naam die via mijn nieuwsbriefsysteem zijn verzamelt bewaar ik binnen mijn nieuwsbriefsysteem waar deze veilig bewaard worden.
  De gegevens bewaar ik zolang u prijs blijft stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

teKiek! webdesign verstrekt nooit gegevens aan derden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door teKiek! webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
teKiek! webdesign wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

teKiek! webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met [email protected]
teKiek! webdesign heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam  naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Reacties en recensies die ik op mijn website heb gepubliceerd

Op mijn website geef ik recensies van klanten weer. Deze recensies zijn geplaatst met toestemming van degene die ze geschreven heeft.
De teksten bij de portfolio zijn door mijzelf geschreven.
Staat er een reactie van jouw en ben je van mening dat je die toestemming niet hebt gegeven, wil je deze toestemming intrekken hebt of wil je de tekst in de portfolio die betrekking heeft op jouw website wijzigen, neem dan contact op met [email protected] zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

 

Gebruik van foto’s met personen

Ik gebruik  op de website mogelijk foto’s  waarop personen herkenbaar in beeld zouden kunnen zijn.
Waar mogelijk heb ik toestemming gevraagd aan personen om deze foto’s te gebruiken.
Sta jij (of je kind) op een van deze foto en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat ik  de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

teKiek! webdesign gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website gebruikt zijn zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt  jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookiegebruik op specifiek mijn website kunt u cookiechecker.nl  bezoeken.

Privacyverklaring voor onze nieuwsbrief

Via de website kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief.
ia deze nieuwsbrief deel ik een paar keer per jaar het laatste nieuws.

teKiek wenst uw e-mailadres te verzamelen, bewaren en verwerken via mailchimp, die uw gegevens in lijn met de AVG/GDPR beheert.
teKiek gebruikt dit platform om u op de hoogte te houden van acties en activiteiten.
Wij sturen heel nadrukkelijk geen spam.
Mailings worden ongeveer eens per kwartaal gestuurd, maar soms vaker, afhankelijk van de hoeveelheid nieuws.
En altijd alleen bij relevant nieuws.

Uw gegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt in volledige overeenstemming met AVG/GDPR.
teKiek zal geen andere gegevens verzamelen, bewaren en verwerken dan uw e-mailadres, details van uw toestemming en datum van toestemming.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden nooit verspreid naar derde partijen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doelen. Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende de termijn dat nieuwsbrieven worden verstuurd en niet langer.

U heeft het recht om uw gegevens op ieder moment te wijzigen of te verwijderen. U ontvangt aan het einde van de inschrijvingsprocedure een overzicht van uw abonnement, samen met een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Alle mails bevatten deze link, waardoor u uw gegevens snel kunt verwijderen uit de maillijst. Wij zullen uw gegevens automatisch drie maanden na uitschrijving verwijderen. U heeft de optie om uw gegevens onmiddellijk te verwijderen of te wijzigen door contact op te nemen met de beheerder.

Indien er klachten zijn, heeft u het recht om contact op te nemen met een adequaat overzichtsorgaan.
Wanneer u van mening bent dat u geen toestemming gegeven hebt voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u uzelf uitschrijven via de link die u in de nieuwsbrief vind of door contact met ons op te nemen via [email protected]