Privacyverklaring

 

Anderen Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Contactgegevens:
teKiek! webdesign
Wiidswal 20
8465 PV Oudehaske
06-28599298

Persoonsgegevens die ik verwerk via de website

Ik verwerk via deze website enkele persoonsgegevens via het inschrijfformulier waarmee u uw interesse in een onderzoek kunt aangeven maar ik beperk de gevraagde gegevens tot een minimum. Via mijn contactformulier kun je je naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten.

Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig en wij zullen hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. U kunt ook telefonisch contact met  ons opnemen.
Er wordt er vanuit de website verwezen naar mijn Facebook en Instagram pagina

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik via de webstite verwerk
Mijn website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan financiele gegevens of persoonsnummer.
Facturenen gebeurd vanuit mijn boekhoudsysteem en is mogelijk via iDeal Ik zal niet zelf om uw bankrekening vragen tenzij daar een zeer goede reden voor is.

Mijn website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Ik raadt ouders echter aan altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u desondanks toch van mening bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@tekiek.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag via mijn website gegevens verwerkt worden
Ik verwerk via de website gegevens voor de volgende doelen:

-Om vragen van u te kunnen beantwoorden;

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens die verzamelt zijn via de website bewaard worden
Ik bewaar persoonsgegevens (e-mailadres en naam) verkregen vanuit deze website een maand op de webserver. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Google analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd. Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit gegevens aan derden en als ik dit wel doe, doe ik dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mij overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg!

Gebruik van foto’s van personen op de website
Ik gebruik op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn afkomstig uit eigen archief of zijn betrokken via RawPixel.com of Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Sta jij of jouw kind op een van deze foto’s en bent je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@tekiek.nl zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Gegevens verkregen via de website inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende paginas.

Hoe ik de website bescherm
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
-TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;

Als je alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@tekiek.nl

Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
teKiek! spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch teKiek!, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van teKiek! webdesign